MEDŽIAGŲ SKAIČIUOKLĖ

SIŲSKITE UŽKLAUSĄ

Susisieksime su Jumis jau šiandien.

OUR

Energijos taupymas ir išlaidų mažinimo veiksmai bei energetinis auditas

Energijos taupymas ir išlaidų mažinimo veiksmai bei energetinis auditas

Didėjant energijos kainoms, griežtėjant aplinkosaugos reikalavimams ir kitiems įpareigojimams, pramonės įmonės nuolat ieško būdų sumažinti savo energijos sąnaudas ir optimizuoti energijos naudojimą. Vienas iš efektyviausių būdų tai padaryti yra investuoti į energetinį auditą.

Atlikusi energetinį auditą, pramonės įmonė gaus vertingų įžvalgų apie būdus sumažinti energijos suvartojimą, kas reiškia ir mažesnes sąskaitas už energijos naudojimą.

Šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius energijos taupymo ir išlaidų mažinimo veiksmus pramonės sektoriuje.

Šią paslaugą galite įsigyti paspaudę ant nuorodos pramonesauditas.lt energetinis auditas→

Energijos taupymo ir išlaidų mažinimo veiksmai pramonės sektoriuje:

Stebėti energiją naudojančių įrenginių parametrus, kaupti ir analizuoti surinktą informaciją.
Siekiant padidinti efektyvų energijos vartojimą, tikslinga atlikti esamų energiją naudojančių įrenginių parametrų stebėseną.

Atliekant stebėseną realiu laiku galima identifikuoti iškilusią problemą įrenginyje ir ją realiu laiku išspręsti (taip išvengiant energijos nuostolių, kai įrenginys dirba tuščia eiga). Iš renkamų duomenų galima analizuoti parametrų kitimo priežastis ir pasekmes. Preliminarus energijos sąnaudų sumažinimas apie 5–10 % nuo energijos suvartojimo.
Stebėti energijos vartojimą ir identifikuoti neefektyvų vartojimą neveikiant gamybiniams procesams. Stebėti energijos vartojimą, tikslu identifikuoti neefektyvų energijos vartojimą, energijos nuostolius ir kas juos lemia, kai neveikia gamybiniai procesai.
Periodiška darbuotojų edukacija, mokymų apie tinkamą įrenginių priežiūrą ir eksploataciją organizavimas. Edukuoti ir mokyti ne tik įmonės energetikos specialistus, bet ir personalą, kuris aptarnauja gamybos procesą ar įrenginį. Preliminarus energijos sąnaudų sumažinimas 5–10 % nuo energijos suvartojimo.
Energijos taupymo galimybių paieškos įmonėje suorganizavimas (veikiant darbuotojų komandai). Įmonės darbuotojai (atrinkta komanda) tam tikrą laiką vaikšto po įmonę ir atlieka įmonės įrenginių energetiškai efektyvios eksploatacijos ir priežiūros veiksmus, ieško greitai atsiperkančių energijos taupymo būdų ir priemonių. Energijos taupymo potencialas – iki 15 % nuo įrenginio energijos suvartojimo.

Užsisakyti įmonės energetinį auditą ir įdiegti energijos taupymo priemones (atsiperkančias per 1–3 metus).

Energetinio audito metu nustatomos ir įvertinamos energijos sąnaudos įmonės pastatuose, transporto priemonėse, įrenginiuose ir technologiniuose procesuose, parenkamos ir ekonomiškai pagrindžiamos energijos taupymo priemonės ir pateikiamos rekomendacijos. Energijos taupymo potencialas yra 5–10 % nuo energijos suvartojimo.
Bendradarbiauti su energijos tiekėju dėl energijos taupymo patarimų. Energijos tiekėjai vykdo švietimo ir konsultavimo veiklas, skirtas vartotojams, kurios skatina juos diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, įgyvendinti patarimus.

Įmonė gali kreiptis į energijos tiekėją dėl konsultacijos arba pakviesti specialistą tiesiogiai atvykti į įmonės objektą. Energijos taupymo potencialas – iki 5 % nuo energijos suvartojimo.
Įsigyti energijos taupymo paslaugas. Yra įmonių, kurios teikia energijos vartojimo efektyvumo paslaugas arba diegia energijos vartojimo taupymo priemones, investuoja į priemones, kurios padeda gerinti įmonės energinį efektyvumą.

Pakeisti turimus apšvietimo prietaisus į energetiškai ekonomiškesnius. Įprastas lemputes galima pakeisti kitais lempučių tipais: taupiosiomis halogeninėmis lemputėmis, kompaktiškomis fluorescentinėmis lemputėmis, LED lemputėmis.

energetinis auditas lemputės

Elektros varikliui, kuris veikia kintančiu režimus – įrengti dažnio keitiklį. Kintamos srovės dažnio keitikliai leidžia padidinti elektros variklių efektyvumą. Kai variklis sukasi minimaliu greičiu, pasiekiamas maksimalus elektros energijos taupymas. Sklandus elektros variklių paleidimas, stabdymas ir greičio reguliavimas ženkliai sumažina įrangos dėvėjimąsi, avarijų tikimybę bei sumažina išlaidas įrangos aptarnavimui ir remontui.
Nuolat tikrinti ir užtikrinti suspausto oro sistemų sandarumą. Kai suspausto oro sistemos ilgai eksploatuojamos, jos dėvisi ir praranda sandarumą. Dalis suspausto oro nuteka į aplinką ir tampa nuostoliais. Tai įvyksta per jungiamąsias detales, slėgio reguliatorius, vožtuvus. Suspausto oro nuostoliams įmonėje sumažinti, reikia periodiškai tikrinti galimas oro nutekėjimo vietas ir užtikrinti sandarumą. Pašalinus oro nutekėjimą per nesandarumus, sutaupymas gali sudaryti apie 16–20 % nuo suspaustam orui pagaminti sunaudojamos elektros energijos.
Įrengti valdymo sistemas suslėgto oro kompresoriams. Kompresoriams įmonėje dirbant neautomatizuotai, rekomenduojama įrengti kompresorių valdymo sistemą. Tai užtikrina našų ir suderintą visų suspausto oro įrangos komponentų veikimą, nuolatinę energijos sąnaudų kontrolę ir mažinimą. Valdomi viso įrenginio suspausto oro ir suspausto oro eksploatavimo kaštai. Energijos taupymas sudaro apie 3–12 % nuo elektros energijos, kuri sunaudojama suspaustam orui pagaminti.

Pakeisti neefektyvų biokuro ar dujų katilą, kuris naudojamas pastatų šildymui, į šilumos siurblį. Šilumos siurbliai yra automatizuoti, jiems reikia mažiau priežiūros ir nereikia kuro sandėliavimo, jie turi vėsinimo funkciją; taupomi neatsinaujinantys energijos ištekliai; mažiau teršiama gyvenamoji aplinka.
Automatizuoti cirkuliacinių siurblių (ir ventiliatorių) valdymą.
Pakeisti cirkuliacinius siurblius (ir ventiliatorius) efektyvesniais.
Naujo siurblio (ventiliatoriaus) energijos efektyvumo koeficientas yra didesnis ir mažesnė elektrinė galia.
Pakeisti žemos efektyvumo klasės elektros variklius į aukštesnės efektyvumo klasės variklius.
Įrengti kondensacinį katilą. Kondensacinis katilas leis padidinti katilinės efektyvumą ir tuo pačiu sumažinti gamtinių dujų suvartojimą net iki 10 %.

saules baterija energetinis auditas 727

Įrengti saulės fotovoltines elektrines. Saulės elektrinė suteikia alternatyvą naudoti elektrą, kuri pagaminta iš saulės, o ne pirkti iš elektros tinklų.
Įrengti reaktyviosios galios kompensavimo įrenginius arba juos renovuoti, remontuoti. Tai reikalinga sąskaitoms už elektros energiją sumažinti ir taip pat galimybė sumažinti nuostolius kabeliuose ir transformatoriuose.
Prie biokuro ar dujinių katilų įrengti akumuliacines talpas. Tai padeda gamybos įrenginiams veikti tolygiau, mažinamas jų nusidėvėjimas.
Pasitvirtinti patalpų temperatūrinius, anglies dvideginio, drėgmės ar kitų parametrų minimalius palaikymo reikalavimus visuose gamybos objektuose. Papildomai numatyti technines ir organizacines priemones, kad šie parametrai nebūtų viršijami.
Pastoviai stebėti ir kontroliuoti įmonės produkcijos energetinio imlumo santykinius rodiklius. Energijos rūšies energetinis imlumas parodo, kiek energijos reikia pagaminti vienam kilogramui ir (ar) produkcijos vienetui. Išmaniomis priemonėmis ir sprendimais galima automatizuotai sekti ir kontroliuoti energetinio imlumo rodiklius.

Išvada
Efektyvus energijos vartojimas yra reikšminga sėkmės ir konkurencingumo pramonės sektoriuje sąlyga. Energetinis auditas yra svarbi priemonė, kuri padeda pramonės įmonėms gerinti savo energijos naudojimą ir padidinti savo konkurencingumą rinkoje.

Įgyvendindama energetinio audito metu gautas rekomendacijas, pvz., atnaujindamos naudotą apšvietimą į energiją taupantį apšvietimą, optimizuodamos kondicionavimo sistemas arba įdiegdamos energijos valdymo sistemas, pramonės įmonės ilgainiui gali gerokai sutaupyti lėšų.

Informacijos šaltinis www.pramonesauditas.lt

Kitos remonto paslaugos
PASKAIČIUOKIM KAINA?X

Skambinkite kasdien nuo 8 iki 18 val. Atsakysime i visus klausimus.

info@graziapdaila.lt

Parašykite el. laišką. Atsakysime per 24 val. Jeigu norite greitesnio atsakymo, skambinkite nurodytais telefonais.

Žalgirio g. 90, Vilnius.

Atvykstame į jūsų objektą Vilniuje tą pačią dieną.